„Ludzie dzielą się na tych, którzy robią kopie zapasowe i tych, którzy będą je robili”

Backup to tworzenie kopii danych na wypadek ich utraty (uszkodzenia, zniszczenia). Długotrwałe tworzenie kopii danych  to archiwizacja. Podczas archiwizacji dane przenoszone są najczęściej na wolniejsze nośniki (np. taśmy magnetyczne), w taki sposób, aby użytkownik miał dostęp do kilku wersji. 

Krótkotrwałe wykonywanie kopii polega na nadpisywaniu danych, w związku z czym mamy dostęp jedynie do ostatnio zapisanej wersji, przechowywanej na szybszym nośniku (najczęściej macierzy dyskowej). Pozwala to na szybsze przywrócenie danych w przypadku ich uszkodzenia np. podczas uszkodzenia danych na ważnym serwerze powodujące brak dostępu do usług, bardzo ważne jest szybkie przywrócenie sprawności działania serwera sprzed czasu awarii

Kopie bezpieczeństwa najczęściej przeprowadzane są w środowiskach serwerowych,  gdzie regularne i automatyczne tworzenie kopii ważnych danych jest podstawowym mechanizmem ochrony tych danych. W określonych odstępach czasu specjalne oprogramowanie serwera automatycznie tworzy kopie chronionych danych na zewnętrznych nośnikach, np. taśmach magnetycznych, płytach CD/DVD lub macierzach dyskowych. 

Oferta

Zapewniamy pełne wdrożenie oraz obsługę systemów Backup

  • Oprogramowanie: Acronis, Veeam, Symantec, Dell,
  • Sprzęt: Fujitsu, Dell, IBM, HP, Qnap,
  • Oprogramowanie i sprzęt jako dedykowane rozwiązanie: Symantec,