We współczesnym świecie Internet ma wiele ról. Przede wszystkim jest ogromną skarbnicą wiedzy z różnych dziedzin, pozwala wymieniać informacje, kontaktować się z innymi użytkownikami, jest  źródłem rozrywki, a także narzędziem w pracy. Korzystając z Internetu należy jednak  wiedzieć jakie niebezpieczeństwa mogą nas spotkać.

Obecnie większość otaczających nas urządzeń posiada własny adres IP oraz dostęp do Internetu. Urządzenia te narażone są na wszelkiego rodzaju zagrożenia, takie jak: 

1) Zagrożenia wynikające z nieostrożnego korzystania z internetu np. trojany, wirusy, malware, backdoor, spyware, dialer, spam

2) Ataki sieciowe na systemy komputerowe, usługi sieciowe np. hacking, spoofing, SQL Injection, sniffing, phishing, cracking, piractwo komputerowe

3) Ataki na urządzenia pełniące role ochrony przed zagrożeniami płynącymi z Internetu, np. Atak Denial of Service (DoS), Distributed Denial of Serwvice (DDoS), Atak SYN flood, Ping of Death, Land attack.

Skutki w/w zagrożeń mogą być katastrofalne dla firm, czy instytucji rządowych. Często tego ataki są inicjowane za pomocą naszych urządzeń, zdarza się że padamy ofiarą tego typu ataków albo nieświadomie bierzemy udział w ataku za pomocą złośliwego oprogramowania które jest na naszym urządzeniu. 

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem specjalizujemy się w bezpieczeństwie dostępu do Internetu, na czele metod związanych z bezpieczeństwem stoją wyspecjalizowane urządzenia pełniące określoną funkcję w przeciwdziałaniu zróżnicowanym atakom:

  • NGF Dell Sonicwall
  • Dell Sonicwall SRA
  • Firewall Zywall
  • UTM Fortinet
  • FortiWeb
  • Cyberoam