"PKI to zestaw elementów oprogramowania, sprzętu, technologii kryptograficznych, procesów, usług oraz procedur, które pozwalają organizacji zabezpieczyć jej kanały transmisyjne i wykonywane transakcje. PKI bazuje na wymianie cyfrowych dowodów tożsamości (certyfikatów) pomiędzy uwierzytelnionym użytkownikiem, a zaufanym zasobem. Certyfikaty mogą służyć do szyfrowania danych oraz potwierdzania tożsamości użytkowników i komputerów zarówno wewnątrz danej firmy, jak i pomiędzy różnymi organizacjami.”

Nasza firma specjalizuje się wykorzystaniu technologii firmy Microsoft, jako podstawy programowej dla zwiększenia bezpieczeństwa infrastruktury IT poprzez zabezpieczenie certyfikatami procesów biznesowych, takich jak:

  • Autoryzowanie użytkowników
  • Zabezpieczanie komunikacji sieciowej
  • Szyfrowanie i podpis elektroniczny
  • Zabezpieczanie usług systemów i aplikacji
  • Uwierzytelnianie użytkowników za pomocą Smartcard
  • Podpisywanie certyfikatów SSL serwerów Web

Integrujemy technologie Microsoft razem z systemami dostępu do sieci: Extreme Networks oraz Dell Sonicwall.