Serwer – program świadczący usługi na rzecz innych programów, zazwyczaj korzystających z innych komputerów połączonych w sieć. Serwerem nazywa się często komputer świadczący takie usługi, sprowadzające się zazwyczaj do udostępniania pewnych zasobów innym komputerom lub pośredniczący w przekazywaniu danych między komputerami (wg Wikipedii), ale….

Dziś serwer to tylko jeden z elementów infrastruktury IT. To „tylko” pudełko z procesorem, pamięcią, płytą główną, zasilaczem.

Jeśli chcemy mówić o systemie serwerowym, musimy pamiętać o najważniejszych elementach:

  • Serwer,
  • Storage (pamięć masowa),
  • Oprogramowanie,
  • Sieć,
  • Zarządzanie, czyli ludzie – administratorzy, czasami najmniej doceniani w całym systemie.

Zapewniamy obsługę tych elementów od momentu planowania, poprzez zakup i zarządzanie, zarówno na nowym sprzęcie, jak i istniejącej infrastrukturze.