Dane firmy

Dział techniczny

Tel: +48 91 886 17 59
Tel: +48 513 088 553
serwis@system-it.pl


Biuro i Dział handlowy

Tel: +48 91 886 17 73
Fax: +48 91 886 17 83    

biuro@system-it.pl


Dział security

Tel: + 48 91 886 17 59
Tel: + 48 51 207 93 65

jarek.sobieszek@system-it.pl


Siedziba i adres firmy

System-IT Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Rzemieślnicza 8
71-344 Szczecin

NIP: 8522621165

REGON: 364439343

KRS: 0000618050

SAD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

Nasza kadra inżynierska brała czynny udział w ogólnopolskich projektach informatycznych, oto niektóre z nich:

 

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Dostarczenie sprzętu do infrastruktury systemów informatycznych oraz wykonanie integracji posiadanego urządzenia z systemem zarządzania siecią
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
  Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
 • Urząd Miasta Szczecin
  Dostawa komputerów, laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn. „Dokończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 59 przy ul. Dąbskiej 105 w Szczecinie wraz z elementami zagospodarowania terenu
 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
  Świadczenie usług wsparcia technicznego dla środowisk Microsoft
 • ENEA
  Dostawa serwerów wraz z uruchomieniem
 • Gmina Ełk
  Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK w ramach projektu „TIK TAK Nowoczesna bezpieczna szkoła dla uczniów”
 • Urząd Miasta Ełk
  Wykonanie sieci LAN, dostawa PIAP-ów i infokiosków realizowanego w ramach projektu:
  „Elkman II – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku”Modernizacja sieci LAN, dostawa sprzętu komputerowego, aktywnego i bezpieczeństwa realizowanego w ramach projektu: „Bezpieczna sieć szerokopasmowa Miasta Ełku
 • Urząd Gminy Lubiewo
  Zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i administrowanie siecią szerokopasmową w Gminie Lubiewo w ramach Projektu pt.: „LUBIEWO-INTERNET - EDUKACJ@”
 • Urząd Gminy Krzyżanowice
  Zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i administrowanie siecią szerokopasmową w Gminie Krzyżanowice w ramach Projektu pt.: „Krzyżanowice-INTERNET- EDUKACJ@
 • Urząd Miasta i Gminy Margonin
  Budowa sieci w ramach projektu “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Margonin”
 • Uniwersytet Szczeciński
  Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w ramach prowadzonej inwestycji – Przebudowa budynku nr 4 wraz z rozbudową infrastruktury technicznej
 • Dostawa routerów WIFI, Switch, serwerów i macierzy w ramach projektu „Budowa i wyposażenie Centrum Dydaktyczno – Badawczego Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • Uniwersytet Jagielloński
  Dostawa systemu pamięci masowych
 • Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie
  Dostawa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej, rozbudowa i modernizacja systemów informatycznych na potrzeby telemedycyny

            Stworzenie infrastruktury sieci bezprzewodowej i modernizacja sieci przewodowej wraz z dostawą urządzeń.

 • Szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczecin
  Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby wdrożenia Zintegrowanego Systemu Szpitalnego dla SP ZOZ MSW w Szczecinie
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie
  Dostawa, uruchomienie i konfigurację sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem do SPSK 1 PUM
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
  Dostawa systemu pamięci masowych