Dane firmy

Dział techniczny

Tel: +48 91 886 17 59
Tel: +48 513 088 553
serwis@system-it.pl


Biuro i Dział handlowy

Tel: +48 91 886 17 73
Fax: +48 91 886 17 83    

biuro@system-it.pl


Dział security

Tel: + 48 91 886 17 59
Tel: + 48 51 207 93 65

jarek.sobieszek@system-it.pl


Siedziba i adres firmy

System-IT Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Rzemieślnicza 8
71-344 Szczecin

NIP: 8522621165

REGON: 364439343

KRS: 0000618050

SAD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

Duży wzrost popytu na usługi oferowane w chmurach prywatnych i publicznych zapowiada rekordowy rok 2017, w porównaniu do spadków wydatków na klasyczny sprzęt i oprogramowanie, twierdzi IDC.

Według IDC, przychody dostawców usług chmurowej infrastruktury IT (chmur prywatnych i publicznych) wzrosły w pierwszym kwartale 2017 roku o 14,9% osiągając wartość 8 mld USD. Oznacza to, ze udział obrotów w tym segmencie rynku, w porównaniu do wszystkich wydatków na infrastrukturę IT, osiągnął rekordowy poziom 39% (według IDC, rok wcześniej wynosił on 33,9%).

Przychody związane ze sprzedażą usług i systemów chmur prywatnych wzrosły o 6% (3,1 mld USD), chmur publicznych o 21,7% (4,8 mld USD), a wartość sprzedaży sprzętu i oprogramowania dla klasycznych centrów danych, nie korzystających z chmury, spadła o 8% w porównaniu do I kwartału poprzedniego roku.

Jeśli chodzi o chmurowe usługi dostarczania pamięci masowej, to po względnie słabym roku 2016, nastąpił duży wzrost popytu, który miał znaczny wpływ na całkowite wyniki dotyczące sprzedaży usług chmurowych, twierdzą analitycy z IDC.

W przypadku chmur prywatnych największy wzrost 15,5% dotyczył systemów sieciowych (przełączników Ethernet), później pamięci masowych – 10% oraz serwerów – 2,1%.

Jeśli chodzi o chmury publiczne, to po spadkach w 2016 roku, popyt na usługi pamięci wzrósł aż o 49,5%, sieciowe przełączniki Ethernet – 22,7% oraz serwery – 8,7%.

Natomiast sprzedaż dotycząca sprzętu i rozwiązań dla klasycznych systemów IT spadła we wszystkich segmentach rynku, m.in. serwerów o 9,3%, a przełączników sieciowych o 4,4%.

Jak twierdzą analitycy IDC, wyniki pierwszego kwartału 2017 są podstawą do przewidywań, że cały rok może się okazać rekordowym pod względem popularyzacji zastosowań systemów chmurowych.