Analiza środowiska informatycznego

Analiza sieci bezprzewodowej

Analiza jest wykonywana przy użyciu wysokiej klasy narzędziami firmy NetScout.

Praca jest podzielona na 3 etapy:

Etap I

Przeprowadzona zostaje szczegółowa analiza zasięgu sieci 802.11 a/b/g/n/ac przy użyciu aplikacji AirMagnet Survey PRO. Narzędzie umożliwi wygenerowanie raportu w którym zawarte zostaną informację :

 • raport siły sygnału we wszystkich wymaganych lokalizacjach,
 • określenie idealnych lokalizacji dla punktów dostępowych,
 • wychwycenie interferencji między kanałami,
 • zobrazowanie obszarów roamingu,
 • emulowanie pracy klienta, aby sprawdzić prędkość i jakość transmisji w danym miejscu.

Podczas prac stosowane są  dwa typy  skanowania.

 • Skanowanie pasywne – automatycznie zapisuje dane zebrane ze wszystkich punktów dostępowych i urządzeń znajdujących się w pobliżu. Pozwala to na dokładne zobrazowanie całego środowiska sieciowego, włączając źródła szumów i sygnału radiowego z sąsiednich sieci.
 • Skanowanie aktywne – podczas skanowania aktywnego AirMagnet łączy się z wybranym punktem dostępowym, aby zebrać bardziej szczegółowe informacje dotyczące tego urządzenia. Pozwala to na emulowanie pracy klienta i zebranie informacji takich jak prędkość transmisji, ilość retransmisji czy utraconych pakietów.

Etap II

Do przeprowadzenia etapu drugiego wykorzystane są narzędzia Airamgnet WIFI Analyzer

Jest to programowe narzędzie do diagnozowania i rozwiązywania problemów w sieciach WLAN  z poziomu urządzeń typu notebook czy tablet. Pozwala na kompletną analizę zabezpieczenia sieci w oparciu o zawarte reguły, wykrywanie nieautoryzowanych urządzeń jak również rozwiązywanie problemów z niską wydajnością sieci.

Automatyczne wykrywanie nieautoryzowanych obiektów i słabych punktów w sieci. WiFi Analyzer automatycznie wykrywa nieprawidłowości, które mogą wpływać ujemnie na wydajność i bezpieczeństwo sieci WLAN. Jeśli chodzi o wydajność, mogą one dotyczyć konfliktu między urządzeniami pracującymi w standardach 802.11b i g, czy zbyt dużej ilości stacji podłączonych do jednego punktu dostępowego. Alarmy bezpieczeństwa dotyczą wykrycia nieautoryzowanych stacji lub punktów dostępowych w sieci, ataków typu DDos, obecności narzędzi typu NetStumbler, fałszywych punktów dostępowych. Specjalne narzędzie „Find” pozwala namierzyć gdzie fizycznie zlokalizowany jest „intruz”, czyli nielegalnie podłączony AP narażający naszą sieć na niebezpieczeństwo.

Na podstawie zebranych danych jest generowany odpowiedni raport w którym uwzględnione zostaną porady dotyczące zmian w konfiguracji w celu poprawienia jakości sieci wifi.

Etap III 

Do realizacji etapu III wykorzystane są narzędzia AirMagnet Spectrum XT

Pozwala zobaczyć i zbadać widmo radiowe w sieci Wi-Fi ze szczególnym uwzględnieniem źródeł zakłóceń i ich fizycznej lokalizacji.

Spectrum XT korzysta z opatentowanych technik badania widma do pomiaru, analizy i wyświetlania krytycznych zdarzeń widmowych oraz rejestrowania wszystkich urządzeń będących źródłem zakłóceń w czasie rzeczywistym. System automatycznie rozpoznaje szeroki zakres urządzeń bezprzewodowych, takich jak Bluetooth, telefony bezprzewodowe, kuchenki mikrofalowe, analogowe kamery wideo, zagłuszacze radiowe, które można sortować według czasu i kanału, co ułatwia ich śledzenie i zarządzanie nimi. Po zidentyfikowaniu źródła zakłóceń radiowych można skorzystać z narzędzia Device Finder celem wykrycia sygnału oraz odnalezienia urządzenia.

Na podstawie zebranych danych zostanie wygenerowany odpowiedni raport w którym uwzględnione zostaną informacje na temat wykrytych zakłóceń.

System monitoringu urządzeń

System pozwala na ciągłe monitorowanie:

infrastruktury serwerowej, w tym sprawdzanie dostępu do serwerów, monitorowanie użycia zasobów systemowych (utylizacja procesorów, utylizacja pamięci, obciążenie zasobów dyskowych, obciążenie interfejsów sieciowych, weryfikacja logów systemowych, sprawdzanie dostępności aktualizacji itp.). Monitorujemy serwery obsługiwane zarówno przez system Microsoft Windows Server jak i Linux. Dodatkowo w ramach monitorowania infrastruktury serwerowej sprawdzamy parametry pracy zasobów dyskowych typu SAN i NAS.

infrastruktury sieciowej, monitorujemy sieć pod kątem problemów spowodowanych przez przeciążone łącza danych lub połączenia sieciowe, a także routery, przełączniki i inne urządzenia sieciowe. Monitorowanie odbywa się w zakresie dostępności, czas pracy i czasu reakcji każdego węzła w sieci.

krytycznych dla działania organizacji aplikacji, pozwalając wykryć szybko problemy z aplikacjami, usługami, lub procesami oraz podjąć działania w celu wyeliminowania przestojów dla użytkowników aplikacji.

urządzeń produkcyjnych oraz czujników środowiskowych, w przypadku kiedy umożliwiają one zastosowanie dodatkowych opcjonalnych tzw. „wtyczek systemowych” lub posiacają możliwość współpracy z innymi urządzeniami sieciowymi za pomocą protokołu SNMP.

Całość stanu środowiska jest prezentowana w przystępnej formie graficznej, z możliwością przeglądania danych historycznych.

System posiada mechanizm elastycznego definiowania progów, po przekroczeniu których sytuacja traktowana jest jako awaria. O zaistniałej sytuacji może powiadomić użytkownika za pomocą wiadomości e-mail lud SMS’em.

 

Nasz system zgłoszeń serwisowych jest dostępny przez 24h na dobę.

Do jego najważniejszych zalet i cech należą:

 • automatyczna rejestracja zgłoszeń wysyłanych na skrzynkę e-mail systemu
 • automatyczne generowanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i komunikatów z informacjami o zmianach statusu zgłoszenia
 • automatyczne informowanie operatorów o nowych zgłoszeniach i nowych odpowiedziach do otwartych zgłoszeń
 • panel WWW klienta do wysyłania zgłoszeń, sprawdzania historii i statusu ich realizacji
 • brak konieczności instalowania dodatkowych aplikacji– cała obsługa odbywa się przez przeglądarkę WWW (zgodność m.in. z Firefox, Internet Explorer i Opera) oraz wiadomości e-mail
 • indywidualna numeracja zgłoszeń z funkcją automatycznego łączenia otrzymywanych odpowiedzi e-mail z historią zgłoszenia, którego te odpowiedzi dotyczą
 • pełna historia obsługi zgłoszeń z możliwością wyszukiwania po wielu kryteriach, w tym po treści zgłoszeń
 • wbudowany zestaw raportów dostępnych dla użytkowników systemu