Chmura

Definicja chmury może się wydawać niejasna, ale zasadniczo chodzi o globalną sieć serwerów, z których każdy pełni inną funkcję. Chmura nie jest czymś namacalnym. To rozległa sieć serwerów zdalnych znajdujących się w różnych miejscach na świecie. Serwery są połączone i działają jak jeden ekosystem. Pełnią one różne funkcje: przechowują dane i umożliwiają zarządzenie nimi, obsługują aplikacje oraz dostarczają zawartość lub usługi, takie jak strumieniowe przesyłanie materiałów wideo, poczta internetowa, oprogramowanie biurowe i sieci społecznościowe. Zamiast korzystać z danych i plików na jednym komputerze lokalnym lub osobistym, można uzyskiwać dostęp do nich z dowolnego urządzenia połączonego z Internetem — informacje będą dostępne w dowolnym miejscu i czasie.

Firmy mogą wdrażać zasoby w chmurze na cztery sposoby — przy użyciu czterech typów chmur. Pierwszy typ chmura publiczna, która udostępnia zasoby i usługi publicznie, przez Internet. Jest też chmura prywatna, która nie jest współużytkowana i oferuje usługi w ramach prywatnej sieci wewnętrznej (zwykle hostowanej w danej firmie). Kolejny typ to chmura hybrydowa udostępniająca usługi zarówno w chmurze publicznej, jak i prywatnej — zależnie od przeznaczenia. Ostatni typ to chmura społecznościowa, która udostępnia zasoby tylko między organizacjami, takimi jak instytucje rządowe.

Rozwiązania chmurowe dedykowane są dla poniższych branży

Poszczególne moduły chmury