PAM (Privileged Access Management)

Wobec coraz większej potrzeby zachowania zgodności ze standardami bezpieczeństwa (RODO na horyzoncie…) i konieczności korzystania z usług zewnętrznych firm pełna kontrola użytkowników, którym przydzielono w systemie prawa administratorów, staje się jednym z priorytetów. Rozwiązania PAM ułatwiają realizację najlepszych praktyk w zarządzaniu dostępem uprzywilejowanym, ograniczając dostęp użytkowników tylko do tych systemów i zasobów, których potrzebują. Pracownicy logują się za pomocą lokalnych kont systemowych lub administracyjnych bez użycia haseł typu root. Proces ten odbywa się z wykorzystaniem centralnego repozytorium, w którym hasła root są przechowywane i chronione, więc nie są one nigdy ujawniane użytkownikom. W rezultacie nie mogą oni ominąć rozwiązania PAM i zalogować się bezpośrednio do urządzenia bądź aplikacji.

Bomgar

Bomgar w sposób bezpieczny łączy ze sobą ludzi i technologie, zapewniając wiodące zdalne usługi wsparcia oraz zarządzania dostępem uprzywilejowanych użytkowników, które wzmacniają bezpieczeństwo jednocześnie zwiększając produktywność. Rozwiązania Bomgar pomagają osobom odpowiedzialnym za wsparcie i bezpieczeństwo poprawiać wyniki biznesowe przez

realizację bezpiecznego, kontrolowanego dostępu do prawie każdego urządzenia lub systemu, z dowolnego miejsca na świecie. Ponad 10 tys. organizacji z 80 krajów korzysta z rozwiązań Bomgar by świadczyć doskonałej jakości usługi wsparcia i zarządzać dostępem do cennych danych i systemów. Bomgar to prywatna firma z biurami w Atlancie, Jackson, Waszyngtonie, Frankfurcie, Londynie, Paryżu i Singapurze.

Bomgar Privileged Access Management

Rozwiązanie Bomgar Privileged Access Management pozwala osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo kontrolować, monitorować i zarządzać dostępem uprzywilejowanych użytkowników do krytycznych systemów. Dzięki Bomgar zyskują Państwo szczegółową widoczność sesji połączeniowych oraz praw dostępu. Jednocześnie zapewnia ono administratorom, dostawcom i użytkownikom biznesowym dostęp jakiego potrzebują by zwiększać swoją produktywność, jednocześnie chroniąc cenną infrastrukturę zasoby i aplikacje.

Rozwiązanie Bomgar Privileged Access Management jest wdrażane lokalnie przy zastosowaniu niezawodnych urządzeń fizycznych lub wirtualnych. Punkty końcowe i uprzywilejowani użytkownicy łączą się z rozwiązaniem poprzez połączenia wychodzące (ang. outbound), w związku z czym nie ma potrzeb wprowadzania zmian w firewallach lub stosowania VPNów. Bomgar loguje i rejestruje każdą sesję, a wszystkie dane sesji są szyfrowane przy użyciu zaawansowanych algorytmów.

Wallix

Wallix to dostawca kompleksowych rozwiązań do zarządzania dostępem uprzywilejowanym oraz monitorowania i rejestrowania sesji. Użytkownikami rozwiązań Wallix są firmy z sektorów bankowości i ubezpieczeń, energetycznego, telekomunikacyjnego oraz organizacje rządowe i samorządowe. Firma Wallix jest notowana na Alternext (Euronext), posiada biura w Paryżu (HQ), Londynie i Monachium.

Wallix Bastion

Bastion to rozwiązanie do zarządzania dostępem uprzywilejowanym (PAM), składające się z trzech modułów:

  • Session Manager: Monitoruje całą aktywność i kontroluje uprzywilejowany dostęp w czasie rzeczywistym
  • Passwor Manager: Zarządza hasłami i kluczami SSH w skonsolidowanym skarbcu
  • Access Manager: Centralizuje uprzywilejowany dostęp za pomocą konsoli administracyjnej

Szybkie wdrożenie i skalowalność rozwiązania = niski całkowity koszt posiadania (całkowity koszt posiadania):

Bastion WALLIX może być łatwo zintegrowany z istniejącym środowiskiem i skalowany zgodnie z potrzebami organizacji, dzięki w szczególności do wtyczek instalowanych wraz z platformą i stale wzbogacanych przez naszych partnerów – WALLIX ALLIANCE PARTNERS- i przez profesjonalistów WALLIX.