W dzisiejszych czasach, gdy technologia cyfrowa odgrywa coraz większą rolę w funkcjonowaniu społeczeństwa, bezpieczeństwo informacji staje się kluczowym elementem dla jednostek samorządu terytorialnego (JST). W odpowiedzi na rosnące zagrożenia z cyberprzestrzeni, rząd wprowadza innowacyjne rozwiązania mające na celu wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w administracji publicznej. Jednym z takich projektów jest „Cyberbezpieczny Samorząd”, którego celem jest zwiększenie odporności JST na zagrożenia cyfrowe. W niniejszym wpisie przyjrzymy się temu projektowi, dowiemy się, na co środki nie mogą być przeznaczone oraz jak będzie rozliczane dofinansowanie.

Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”: Cele i obszary działań „Cyberbezpieczny Samorząd” to projekt, który przyczyni się do wzmocnienia cyberbezpieczeństwa w jednostkach samorządu terytorialnego. Główne cele tego projektu to:

 1. Wdrożenie polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI) w JST: Poprzez wprowadzenie lub aktualizację polityk bezpieczeństwa informacji, jednostki samorządu terytorialnego uzyskają jasno określone procedury i standardy dotyczące ochrony danych, co pozwoli na skuteczną reakcję na ewentualne zagrożenia.
 2. Wzrost poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST: Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń dla pracowników JST w zakresie cyberbezpieczeństwa, co pozwoli na podniesienie świadomości zagrożeń cyfrowych oraz skuteczniejsze działania na rzecz bezpieczeństwa informacji.
 3. Wdrożenie środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie: Dzięki analizie ryzyka oraz wprowadzeniu odpowiednich środków ochrony, JST będą mogły minimalizować potencjalne zagrożenia związane z cyberprzestrzenią.
 4. Podniesienie odporności na ataki z cyberprzestrzeni: Projekt zakłada wdrożenie mechanizmów i narzędzi, które pozwolą na skuteczną obronę przed atakami cybernetycznymi oraz szybką reakcję na ewentualne incydenty.
 5. Przeprowadzenie audytów potwierdzających wzrost odporności na cyberzagrożenia: Regularne audyty bezpieczeństwa informacji pozwolą JST na ocenę skuteczności działań oraz dostosowanie środków zapobiegawczych do zmieniających się zagrożeń.

Ważnym aspektem projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” jest odpowiednie wykorzystanie środków finansowych. Istnieją pewne wydatki, na które fundusze nie mogą być przeznaczone:

 1. Zakup ogólnego sprzętu informatycznego: Projektem nie są objęte finansowanie zakupu stacji roboczych, laptopów, smartfonów, tabletów czy innych urządzeń peryferyjnych. Celem projektu jest skoncentrowanie się na aspektach związanych z cyberbezpieczeństwem, a nie na ogólnym rozwoju infrastruktury IT.
 2. Zakup oprogramowania biurowego: Chociaż oprogramowanie biurowe jest niezbędne dla funkcjonowania JST, nie jest finansowane w ramach tego projektu. Wyjątkiem są systemy operacyjne, które są niezbędne do instalacji i utrzymania systemów bezpieczeństwa.
 3. Szkolenia niezwiązane z cyberbezpieczeństwem: Projekt obejmuje finansowanie szkoleń związanych z cyberbezpieczeństwem dla pracowników JST. Szkolenia z obsługi oprogramowania biurowego czy innych tematów niezwiązanych z bezpieczeństwem informacji nie są finansowane w ramach tego projektu.
 4. Usługi dostępu do internetu i abonamenty telefoniczne: Projekt nie obejmuje finansowania kosztów usług dostępu do internetu ani abonamentów telefonicznych.

Rozliczenie środków i harmonogram wypłat: Rozliczenie środków finansowych w ramach projektu odbywa się poprzez trzy transze zaliczkowe:

 1. Pierwsza transza (30%): Wypłacana po złożeniu Ankiety przez Grantobiorcę, w ciągu 30 dni od podpisania Umowy.
 2. Druga transza (30%): Wypłacana w okresie 12 miesięcy od podpisania Umowy, po oświadczeniu o realizacji 70% postępu rzeczowego związanych z pierwszą transzą.
 3. Trzecia transza (40%): Wypłacana w okresie 18 miesięcy od podpisania Umowy, po oświadczeniu o realizacji 70% postępu rzeczowego związanych z drugą transzą.

Projekt grantowy może trwać maksymalnie 24 miesiące od dnia wejścia w życie Umowy, jednak nie dłużej niż do 30.06.2026 r.

Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia cyberbezpieczeństwa w jednostkach samorządu terytorialnego. Dzięki wdrożeniu polityk bezpieczeństwa informacji, podniesieniu kompetencji personelu oraz wdrażaniu środków zarządzania ryzykiem, JST stają się bardziej odporne na zagrożenia związane z cyberprzestrzenią. Jednak warto pamiętać, że fundusze nie mogą być przeznaczane na ogólne cele informatyczne czy szkolenia niezwiązane z cyberbezpieczeństwem. Dzięki odpowiedniemu rozliczeniu środków finansowych projekt może zrealizować swoje cele w sposób efektywny i zgodny z założeniami.

Dlatego jako firma System IT jesteśmy gotowi pomóc Ci w wdrożeniu skutecznych rozwiązań oraz przeprowadzeniu audytu bezpieczeństwa, które zapewnią Twojemu samorządowi ochronę przed zagrożeniami z cyberprzestrzeni.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

 • Doradztwo w zakresie polityk bezpieczeństwa informacji: Pomożemy Ci w opracowaniu i wdrożeniu polityk, które odpowiedzą na potrzeby Twojego samorządu, zgodnie z wytycznymi projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.
 • Wybór odpowiednich rozwiązań technologicznych: Wspólnie dobierzemy zaawansowane systemy teleinformatyczne oraz narzędzia monitorujące, które najlepiej spełnią wymagania bezpieczeństwa Twojego samorządu.
 • Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa: Nasz zespół ekspertów przeprowadzi kompleksowy audyt, który zidentyfikuje słabe punkty w infrastrukturze i pozwoli na skuteczną ochronę przed atakami.

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami już dziś, a my pomożemy Ci zapewnić cyberbezpieczeństwo na najwyższym poziomie dla Twojego samorządu. Twój spokój i bezpieczeństwo są dla nas najważniejsze!

Zabezpiecz swoje dane już teraz – skontaktuj się z nami!