Outsourcing – obsługa informatyczna firm

Na czym polega obsługa serwisowa?

Outsourcing informatyczny (Outsourcing IT) jest to wykorzystywanie zewnętrznej firmy informatycznej, która zrealizuje szereg zadań szeroko pojmowanej technologii informatycznej w sposób szybki i efektywny, aniżeli przedsiębiorstwo robiłoby sobie we własnym zakresie. Outsourcing usług informatycznych dotyczy prac związanych z obecną administracją zasobów  informatycznych zarówno sprzętowych jak i programowych w celu poprawienia wydajności i skuteczności w prowadzonej działalności. Głównymi argumentami, które przemawiają za outsourcingiem są: redukcja kosztów, dostęp do specjalistycznej wiedzy, oszczędność czasu i zasobów ludzkich co jest szczególnie przydatne dla małych i średnich firm. Firmy, które korzystają z usług outsourcingowych mają pewność, że są w dobrych rękach, oraz że to specjaliści zajmują się nadzorem technicznym, co za tym idzie nie muszą zatrudniać wyspecjalizowanej kadry technicznej do własnej firmy. Skutkuje to zwiększeniem swoich przychodów, przy znacznym zminimalizowaniu kosztów operacyjnych przeznaczonych na swoją działalność.

Obsługa serwisowa dla twojej organizacji to:

  • Wysoki poziom bezpieczeństwa systemów informatycznych
  • Zachowanie prawnych zasad ochrony danych osobowych
  • Krótszy czas usunięcia awarii
  • Dostęp do specjalistycznej wiedzy
  • Niższe koszty operacyjne
  • Wyższa jakość usług
  • Większa elastyczność i kontrola kosztów
  • Przeniesienie odpowiedzialności na firmę zewnętrzną.