Wirtualizacja

Wirtualizacja stanowi kluczowy element w dynamicznie rozwijającej się branży IT oraz zarządzaniu i ochronie danych. Obserwuje się rosnące zainteresowanie przedsiębiorców technologią wirtualizacji, co jest odpowiedzią na potrzebę efektywniejszego wykorzystania zasobów sprzętowych i optymalizacji procesów biznesowych. Technologia ta, znana również jako konsolidacja zasobów, umożliwia administratorom systemów wydajne zarządzanie sprzętem poprzez uruchamianie wielu systemów operacyjnych i aplikacji na pojedynczym fizycznym serwerze. Taka elastyczność i skalowalność sprawiają, że wirtualizacja jest nieocenionym narzędziem w zwiększaniu konkurencyjności firm.

Wirtualizacja, wykorzystująca techniki takie jak maszyny wirtualne (VMs), środowiska wirtualne oraz konteneryzację, otwiera przed organizacjami nowe możliwości w zakresie zarządzania infrastrukturą IT. Dzięki niej, przedsiębiorstwa mogą znacznie obniżyć koszty operacyjne, poprawić ciągłość działania usług, a także zwiększyć bezpieczeństwo danych i aplikacji. Technologia ta znalazła szerokie zastosowanie nie tylko w konsolidacji serwerów, ale również w wirtualizacji sieci, aplikacji oraz pulpitów, oferując kompleksowe rozwiązania dla nowoczesnych przedsiębiorstw.

Masz pytania? Nie wahaj się, zapytaj nas już teraz!  Formularz chroniony przez reCAPTCHA
  Polityka prywatności i Warunki korzystania z usług Google

  • Wirtualizacja a korzyści dla firmy

  Wirtualizacja środowiska jest prosta w wykonaniu. Stosunkowo szybko można wykonać backup środowiska wirtualnego, w wyniku czego powstaje kopia, którą można odtworzyć w dowolnym środowisku. Jest to działanie bezpieczne, wygodne i pozwalające na zwiększenie przestrzeni biurowo-magazynowej, zmniejszenie ilości sprzętu i zużycia energii potrzebnej przy jego zasilaniu i chłodzeniu.. Można tu mówić też o centralizacji infrastruktury technologicznej, która ułatwia zarządzanie nią administratorowi.

  Poniżej przedstawiamy najważniejsze argumenty dla organizacji, które posiadają serwery fizyczne bez wirtualizacji:

  • Konsolidacja serwerów: zastosowanie wirtualizacji pozwala ograniczyć ilość serwerów oferując przy tym płynne zwiększanie przydziału zasobów.
  • Zwiększenie bezpieczeństwa danych oraz zapewnienie ciągłości działania: w przypadku awarii jednego z fizycznych serwerów, wszystkie systemy zostają uruchomione na następnym sprawnym (w przypadku zastosowania klastra HA w konfiguracji z macierzą dyskową).
  • Optymalizację kosztów związaną z utrzymaniem całej infrastruktury: mniejsze rachunki za energię elektryczną (pobór energii przez serwery i klimatyzację),
  • Niższe koszty odnawiania gwarancji i licencji.
  • Zwiększenie miejsc w pomieszczeniu serwerowni: mniejsza ilość fizycznego sprzętu.
  • Ujednolicenie zarządzania: infrastrukturą zarządzamy z jednego miejsca z jednej konsoli.
  • Uproszczenie procedur przywracania danych w przypadku awarii: kopie bezpieczeństwa danych wirtualnych serwerów możemy odtworzyć na dowolnym sprzęcie.
  • Elastyczne wykorzystanie zasobów: możliwość dynamicznego przenoszenia środowisk między serwerami wraz z generowanym przez nie obciążeniem (w przypadku wprowadzenia nowych systemów serwerowych, nie będzie wymagany zakup nowego serwera, aplikacja będzie działać jako kolejna maszyna wirtualna.
  • Środowiska testowe: klonowanie wirtualnych środowisk umożliwia przetestowanie wszystkich łat i poprawek na zreplikowanym środowisku bez wpływania na serwer produkcyjny
  • Pełna utylizacja zakupionego sprzętu serwerowego: technologia wirtualizacji pozwala na pełne wykorzystanie zasobów serwerowych

  Vmware

  VMware, Inc. – to firma produkująca oprogramowanie do wirtualizacji. Została założona w 1998 roku i jej siedziba znajduje się w Palo Alto w Kalifornii. Przedsiębiorstwo jest własnością EMC Corporation.

  Najbardziej popularne rozwiązanie firmy to VMware vSphere , najczęściej wykorzystywane do wirtualizacji serwerów i cloud computingu. Na vSphere składa się wiele elemetów, wśród nich najważniejsze to serwer ESXi oraz server vCenter. Serwer ESXi hypervisor typu 1 (tzw. bare metal), instalowany bezpośrednio na kompatybilnym sprzęcie. Jego jądrem jest stworzony całkowicie przez VMware VMkernel. Do działania nie wymaga więc innego systemu operacyjnego jak MS Windows czy Linux. Serwer vCenter umożliwia zcentralizowane zarządzanie wieloma ESXi oraz grupowanie zasobów w pule. Na infrastrukturę vSphere składa się jeszcze dodatkowo vSphere Client, który jest aplikacją umożliwiającą administrację ESXi i vCenter. Jest to jednak aplikacja już nierozwijana, gdyż w przyszłości wszystkie czynności administracyjne mają być wykonywane przy pomocy przeglądarki internetowej.

  Hyper-V

  To oprogramowanie Microsoft stosowane do wirtualizacji fizycznych maszyn, najczęściej serwerów i komputerów. Dzięki niemu można uruchamiać wiele różnych systemów operacyjnych na fizycznym sprzęcie.

  Narzędzie to dostępne jest jako zewnętrzny program doinstalowywany do Windows Server 2008, jako właściwość (feature) w Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 i Windows 8 Pro lub wyższej wersji albo jako oddzielny produkt Microsoft Hyper-V Server. Pozwala on na instalowanie w wirtualnej maszynie systemów x86 i x64 z rodziny Windows, ale też SUSE Linux Enterprise od wersji 10.3 i Red Hat Linux Enterprise od wersji 5.2.

  Hyper-V składa się z jednej partycji nadrzędnej, która jest zasadniczo maszyną wirtualną mającą specjalny lub uprzywilejowany dostęp. Jest to jedyna maszyna wirtualna z bezpośrednim dostępem do zasobów sprzętowych. Wszystkie pozostałe maszyny wirtualne, znane jako partycje Goście, przechodzą przez partycję nadrzędną, aby uzyskać dostęp do urządzenia.

  Partycja nadrzędna jest właścicielem klawiatury, myszy, ekranu i innych urządzeń dołączonych do serwera hosta. Nie ma ona bezpośredniej kontroli nad zegarami i kontrolerami przerwań, które wykorzystuje hyperwizor.

  Partycja nadrzędna zawiera dostawcę WMI, aby ułatwić zarządzanie wszystkimi aspektami wirtualizowanego środowiska, jak również wirtualizowanego stosu (Virtualization Stack), który w imieniu podrzędnych partycji wykonuje zadania związane ze sprzętem. Ponadto wszelkie sterowniki IHV (Independent Hardware Vendor) potrzebne do sprzętu systemu hosta są zawarte w partycji nadrzędnej, a ewentualne sterowniki utworzone dla edycji Windows Server 2008 x64 będą także działać w partycji nadrzędnej[2].