Monitoring infrastruktury

System pozwala na ciągłe monitorowanie:

Oprogramowanie charakteryzuje: