Wsparcie dla nauczania na odległość, telepracy i łączenia zdalnych lokalizacji:

Zestawy Extreme Portable Branch Kit to seria specjalnie przygotowanych rozwiązań, które umożliwiają szybkie wdrożenie nauczania na odległość, pracy zdalnej czy zdalnych biur. Wraz z nagłym wzrostem zapotrzebowania na rozwiązania zdalnego dostępu do sieci, te specjalnie przygotowane zestawy pozwolą Państwu szybko i łatwo łączyć, zabezpieczać i zarządzać dużą liczbą rozproszo-nych geograficznie uczniów, użytkowników i lokalizacji. Dzięki wydajnym funkcjom zarządzania z poziomu chmury oraz bezpiecznej technologii VPN, zestawy Portable Branch Kit zapewniają zestaw funkcji do realizacji komunikacji klasy korporacyjnej dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich fizycznej lokalizacji.

Nauka na odległość i telepraca:

  • Szybka implementacja: dzięki technologii Zero-Touch Provisioning zdalni użytkownicy mogą w ciągu kilku minut połączyć się z siecią, bez stosowania wstępnej we-ryfikacji.
  • Rozwiązania dostosowane do potrzeb różnych ro-dzajów telepracy: dostępnych jest wiele punktów do-stępowych zarządzanych z poziomu chmury oferujących różny poziom wydajności, cen i opcje łączności.
  • Zwiększony poziom bezpieczeństwa i lepsze zarządza-nie: dzięki zastosowaniu punktu dostępowego (opcjo-nalnie routera SD-WAN) w domu użytkownika, dział IT organizacji ma o wiele lepszą kontrolę i widoczność zdalnych użytkowników i ich urządzeń. Możliwość prze-prowadzania sesji zdalnych, egzekwowania polityk korporacyjnych oraz stosowania RADIUS, PPSK (Private Pre-Shared Key) i DHCP, sprawia, że dział IT może zapewnić większy poziom bezpieczeństwa i ma lepsze mechanizmy zarządzania, niż dostępne w ramach alter-natywnych rozwiązań softwareowych i konsumenckich.

Komunikacja ze zdalnymi lokalizacjami:

  • Elastyczna komunikacja WAN: możliwość łączenia zdal-nych lokalizacji niezależnie od dostępnej łączności WAN (sieć szerokopasmowa, LTE, itp.)
  • Inteligentne zarządzanie ruchem: Priorytety obsługi ruchu od danych grup użytkowników (np. kierownictwo) i/lub priorytety dla danych aplikacji (wideokonferencje) w ramach jednego lub wielu połączeń WAN
  • Scentralizowane zarządzanie z poziomu chmury: zdalne lokalizacje, bez zasobów kadrowych IT, są zarządzane za pomocą jednego przyjaznego interfejsu użytkownika
  • Zintegrowane funkcje bezpieczeństwa: firewall na war-stwach L2-L7, na routerze lub punkcie dostępu, z rozbudowanymi funkcjami bezpieczeństwa Wi-Fi takimi jak WPA3 czy PPSK.

 

więcej informacji: biuro@system-it.pl